DKV Home Care

Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. "Mij overkomt het niet" horen we je hardop denken. Nochtans spreken de cijfers voor zich...

Wist je dat 1 op 4 zorgbehoevenden jonger is dan 65 jaar?
Wist je dat 1 op 2 die ouder is dan 65 zorgbehoevend wordt?

Nu kiezen voor een onbezorgde toekomst = Kiezen voor DKV Home Care.

Dit plan voorziet niet-medische thuiszorg na een hospitalisatie en een maandelijkse vergoeding in geval van een zware en langdurige zorgbehoefte.
Op deze manier kan jij je volledig concentreren op genezen en neemt DKV de organisatie, administratie en financiële lasten op ons!

 

DKV zorgt voor u als het echt erop aankomt

DKV Home Care, de aanvullende zorgverzekering van DKV

  • Op zorgbehoefte staat geen leeftijd: 1 op 4 zorgbehoevenden is jonger dan 65 jaar.
  • Een verblijf in een rusthuis komst gemiddeld €1500 per maand, terwijl het gemiddeld wettelijk pensioen zo'n €1100 bedraagt.
  • het staat reeds vast dat de prijs van 'een een verblijf in een rusthuis' de komende jaren nog fors zal toenemen
  • Thuiszorg wordt alsmaar duurder en weegt zwaar door op ieders budget

 

DKV Home Care: de oplossing!

  • iemand die 24/24 en 7/7 uw thuiszorg organiseert
  • Hulp om uw gezin draaiende te houden  (bv. gezinshulp, poetshulp,...)
  • Een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte, thuis of in een rusthuis
  • Een extra vergoeding boven de 75 jaar tijdens uw verblijf in een rusthuis
  • De keuze tussen 4 formules, in functie van uw behoeften en uw budget.